İBTİZAR


İBTİZAR
Cebren ve zorla alma. Soygunculuk yapma

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.